Granty

Granty bieżące

NR???
Typ: własny, finansowany ze środków NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 5
Tytuł: Charakterystyka molekularnego mechanizmu działania klozapiny na komórki PC12 z wykorzystaniem metod proteomicznych
Kierownik: mgr Urszula Jankowska
Czas realizacji: 2013–2016
Przyznane środki: 99 999 PLN

UMO-2012/05/B/NZ4/02428
Typ: własny, finansowany ze środków NCN w ramach konkursu OPUS 3
Tytuł: Określenie roli subpopulacji limfocytów T (Treg: CD4+CD25+, CD4+CD25- i Teff:Th2) w depresji poprzez badania proteomiczne we krwi pacjentów
Kierownik: dr Sylwia Kędracka-Krok
Czas realizacji: 2013–2016
Przyznane środki: 568 500 PLN

POMOST 134
Typ: program FNP POMOST 2012, IV edycja
Tytuł: Role of serotonin-dopamine receptor heteromers as a new target for antipsychotic drugs delivery
Kierownik: dr Sylwia Łukasiewicz
Czas realizacji: 2012–2015
Przyznane środki: 419 650 PLN

IP2011 031571
Typ: program MNiSW Iuventus Plus 2011
Tytuł: Badanie interakcji nanocząsteczka/komórka docelowa - optymalizacja działania nanonośników do wcelowanego transportu leków
Kierownik: dr Sylwia Łukasiewicz
Czas realizacji: 2012–2014
Przyznane środki: 271 000 PLN

UMO/2011/01/B/NZ1/00114
Typ: własny
Tytuł: Oddziaływanie receptorów dopaminowych z białkami G - aspekt strukturalny i kinetyczny
Kierownik: dr Agnieszka Polit
Czas realizacji: 2011–2014
Przyznane środki: 387 000 PLN

UMO-2011/01/N/NZ1/00199
Typ: własny
Tytuł: Wpływ struktury przestrzennej nieustrukturyzowanego czynnika transkrypcyjnego Yin Yang 1 (YY1) na efekt maskowania aktywności N-końcowej aktywatorowej domeny przez C-końcową represorową domenę palców cynkowych
Kierownik: mgr Adam Górka
Czas realizacji: 2011–2013
Przyznane środki: 49 920 PLN

N N401 009640
Typ: własny
Tytuł: Opracowanie metody nano-enkapsulacji klozapiny i dostarczania jej w miejsce występowania hetero-dimerów receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5-HT2A
Kierownik: prof. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Czas realizacji: 2011–2014
Przyznane środki: 450 000 PLN

NR WNIOSKU 158998
Typ: Projekt realizowany we współpracy z firmą ADAMED Sp. z o.o., finansowany ze środków NCBiR w ramach I konkursu programu INNOTECH, ścieżka IN-Tech
Tytuł: Opracowanie technologii nowych białkowych nosników do
stosowania w terapiach przeciwnowotworowych
Czas realizacji: 2011–2015
Przyznane środki: 3 705 311PLN

N N401 202339
Typ: własny
Tytuł: Kompleksowa analiza proteomiczna zmian wywołanych klozapiną i risperidonem w mózgu szczura
Kierownik: dr Sylwia Kędracka-Krok
Czas realizacji: 2010–2013, przedłużony do 2014
Przyznane środki: 350 000 PLN

NR
Typ: Projekt realizowany we współpracy z firmą ADAMED Sp. z o.o., finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet 1, Działanie 1.4
Tytuł: 3CLA – biotechnologiczny kierowany lek przeciwnowotworowy
Czas realizacji: 2008–2015
Przyznane środki: 31 000 000 PLN

 

Granty zakończone

N N302 113337
Typ: promotorski
Tytuł: Oddziaływania receptorów związanych z białkami G – fluorescencyjne badania w układzie in vitro
Kierownik: mgr Ewa Błasiak
Czas realizacji: 2009–2012
Przyznane środki: 85 125 PLN

0-PBZ-MNiI-2/1/2005 nr 10
Typ: zamawiany
Tytuł: Zastosowanie proteomiki do opisu molekularnych mechanizmów
działania leków przeciwdepresyjnych

Kierownik: dr Sylwia Kędracka-Krok
Czas realizacji: 2006–2010
Przyznane środki: 519 000 PLN

P01 2006 31 nr 3128
Typ: własny
Tytuł: Badania molekularnych mechanizmów oddziaływań ludzkiego białka Yin Yang 1,
regulującego procesy transkrypcji genów, z białkiem TFIIB i DNA

Kierownik: dr Andrzej Górecki
Czas realizacji: 2006–2010
Przyznane środki: 555 000 PLN

2 P04A 070 29
Typ: własny
Tytuł: Badania molekularnych mechanizmów oddziaływań
ludzkich receptorów dopaminowych D1 i D2
w układach modelowych
Kierownik: dr Agnieszka Polit
Czas realizacji: 29/11/2005 – 28/11/2008
Przyznane środki: 290 000 PLN

3 P04A 006 24
Typ: własny
Tytuł: Badania molekularnych mechanizmów oddziaływań polimerazy RNA
z białkiem aktywatorowym wiążącym cAMP (CRP) z Escherichia coli

Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski
Czas realizacji: 21/05/2003 – 20/05/2006
Przyznane środki: 398 700 PLN

3 P04A 075 22
Typ: własny
Tytuł: Badanie wpływu mutacji punktowych na kinetykę reakcji
oddziaływania cAMP z białkiem aktywatorowym CRP

Kierownik: mgr inż. Andrzej Górecki
Czas realizacji: 01/03/2002 – 28/02/2003
Przyznane środki: 20 000 PLN

0446/PO4/2001/20
Typ: własny
Tytuł: Badanie mechanizmu oddziaływania białka aktywatorowego CRP
z cAMP i DNA metodą dynamicznego rozproszenia światła laserowego

Kierownik: mgr Urszula Błaszczyk
Czas realizacji: 2001
Przyznane środki: 20 000 PLN

0448/PO4/2001/20
Typ: własny
Tytuł: Badanie oddziaływań pomiędzy białkiem CRP a podjednostką α polimerazy RNA
poprzez pomiary transferu energii luminescencyjnej
Kierownik: mgr Jan Mikołajczak
Czas realizacji: 2001
Przyznane środki: 20 000 PLN

6 P04A 050 19
Typ: własny
Tytuł: Równowagowe oddziaływanie podjednostki
α polimerazy RNA z białkiem aktywatorowym CRP oraz DNA

Kierownik: mgr Piotr Bonarek
Czas realizacji: 2000 – 2001
Przyznane środki: 20 000 PLN

6 P04A 031 16
Typ: własny
Tytuł: Molekularne mechanizmy aktywacji transkrypcji
u Escherichia coli przez białko aktywatorowe CRP

Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski
Czas realizacji: 01/01/1999 – 31/12/2001
Przyznane środki: 369 000PLN

6 PO4A 054 09
Typ: własny
Tytuł: Badania oddziaływania represor-DNA
Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski
Czas realizacji: 1995–1998
Przyznane środki: 245 000 PLN

416809101
Typ: własny
Tytuł: Badania dynamiki molekularnej białek
Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski
Czas realizacji: 1992–1995
Przyznane środki: