Współpraca naukowa

Współpraca w obrębie Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zakład Biochemii Analitycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, UJ

 • wykorzystania rezonansu plazmonów powierzchniowych do badania kinetyki oddziaływań oraz dynamicznego rozproszenia światła do badania własności hydrodynamicznych cząstek

Zakład Biochemii Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, UJ

 • wykorzystanie nanotechnologii do zastosowań biomedycznych: kontrolowanego/wcelowanego dostarczania leków w wybrane rejony organizmu

Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, UJ

 • identyfikacja białek odpowiedzi na naświetlanie promieniowaniem jonizującym w linii komórkowej ludzkiego czerniaka skóry (BLM).

Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki, Wydział Chemii, UJ

 • analiza oddziaływania beta-laktoglobuliny z kwasami tłuszczowymi
 • uzyskiwanie rekombinowanych form beta-laktoglobuliny

Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii, Wydział Chemii, UJ

 • badanie dwuwarstw lipidowych.

Zakład Transplantologii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimu

 • identyfikacja czynników transkrypcyjnych dla promotora MET w liniach komórkowych raka szyjki macicy (HTB34, HTB35)

Wspólpraca zewnętrzna

Adamed Sp. z o.o.

 • opracowanie kierowanego białkowego leku antynowotworowego oraz badanie mechanizmów jego działania

Zakład Chemii, Wydział Biochemii, Wrocławski Uniwersyt Technologii

 • badanie sumoilacji receptorów jądrowych Drosophlia melanogaster – współpraca w zakresie zastosowania metod biofizycznych do badania układów biologicznych

Macromolecular X-ray Crystallography Group, Neuroscience Institute, University of Helsinki
Structural Biology and  Biophysics, Institute of Biotechnology, University of Helsinki

 • fałdowanie i mechanizm translokacji trimerycznych autotransporterów adhezyn  (tTTs)

Grupa Badawcza Koloidy II, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN
Zakład Neuroendokrynologii Eksperymentalnej, Instytut Farmakologii, PAN

Pracownia Farmakologii Biochemicznej, Instytut Farmakologii, PAN

 • badanie procesów oligomeryzacji receptorów związanych z białkami G

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, PAN

 • identyfikacja białek indukowanych stresem kriogenicznym w zawiesinach komórkowych goryczki Gentiana cruciata