Dydaktyka

Zakład Biochemii Fizycznej ma obecnie w swojej ofercie edukacyjnej 13 kursów. Tematyka prowadzonych zajęć obejmuje zagadnienia z trzech odrębnych dziedzin:

  • biochemii fizycznej
  • inżynierii i produkcji białek rekombinowanych
  • chemii kwasów nukleinowych

oraz

  • wybranych aspektów neurobiochemii

Kursy, w zależności od stopnia zaawansowania, są przeznaczone dla studentów studiów licencjackich i magisterskich z kierunków Biotechnologia, Biofizyka. Biochemia, Biologia oraz Chemia.

W czasie zajęć laboratoryjnych wykorzystywana jest specjalistyczna aparatura, dlatego też ćwiczenia odbywają się w wybranych pracowniach na terenie ZBF (budynek Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, parter).