Białka fuzyjne (WBT-BT2-201)

Opis kursu

Liczba godzin: 20 godzin ćwiczeń
Punkty ECTS: 2
Semestr: zimowy
Dla kogo: kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich (II stopnia) kierunku Biotechnologia, w kursie mogą także uczestniczyć studenci kierunku Biofizyka oraz Biochemia
Warunki uczestnictwa: zaliczenie kursu Biochemia

Koordynator kursu:
dr Agnieszka Polit
Prowadzący ćwiczenia:
mgr Paweł Mystek, dr Agnieszka Polit, mgr Beata Rysiewicz
Godziny i miejsce ćwiczeń:
wtorek, godziny 10:00–13:45, 14:15–18:00
środa, godzina 14:15–18:00
Sala 1.01.17 (nowe sale dydaktyczne na parterze, wejście na przeciwko BMS)

Opis kursu:
Zajęcia laboratoryjne: Kurs składa się tematycznie z dwóch części – w pierwszej studenci poznają ogólne zasady tworzenia białek fuzyjnych (zwanych też chimerycznymi), w drugiej  mają możliwość zapoznania się z jednym z przykładowych sposobów wykorzystania białek fuzyjnych w praktyce, to jest z metodami, w których wykorzystuje się fluorescencyjne białka fuzyjne w obrazowaniu oraz do badania oddziaływań białko-białko.  

Każdemu z ćwiczeń towarzyszy wprowadzenie teoretyczne (prezentacja multimedialna przygotowana przez prowadzącego) oraz dyskusja, po której studenci dostają do rozwiązania konkretny problem. Zajęcia mają charakter konwersatoryjny i odbywają się przy użyciu komputerów. Problemy omawiane na ćwiczeniach stanowią podstawę do napisania sprawozdania.

Regulamin

  1. Student jest zobowiązany do przygotowania się do zajęć w oparciu o literaturę udostępnioną przez prowadzących. Wiedza ta będzie sprawdzana na początku zajęć za pomocą kartkówki.
  2. W trakcie trwania kursu dopuszcza się 1 usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach.
  3. Spóźnienie większe niż 15 minut daje prowadzącemu prawo niewpuszczenia studenta na zajęcia.
  4. Zmiana grupy ćwiczeniowej jest dopuszczalna tylko w nadzwyczajnej sytuacji, po konsultacji z prowadzącym dane ćwiczenie.
  5. Po każdym ćwiczeniu student zobowiązany jest napisać indywidulanie sprawozdanie.
  6. Czas na oddanie sprawozdania wynosi 2 tygodnie, za każdy tydzień zwłoki ocena wyjściowa jest obniżana o pół stopnia.
  7. Za sprawozdanie zawierające plagiat student otrzymuje ocenę niedostateczną.
  8. Ocena końcowa z kursu jest średnią ważoną z ocen uzyskanych na kartkówkach (waga 30%) oraz z ocen za sprawozdania (70%).

Harmonogram ćwiczeń

Ogłoszenia

Logowanie

Aby uzyskac dostęp do materiałów na ćwiczenia należy się zalogować uzywając tego samego loginu i hasła, kóre zostały przyznane do korzystania z poczty uniwersyteckiej.

Nie masz uprawnień lub nie jesteś zalogowany.