Historia Zakładu Biochemii Fizycznej

Zakład Biochemii Fizycznej wywodzi się z prowadzonej przez profesora Wasylewskiego od początku lat osiemdziesiątych Pracowni Fizykochemii Biopolimerów. Zakład został powołany do życia w roku 1991 decyzją Rady Instytutu Biologii Molekularnej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. ZBF mieścił się na I piętrze budynku przy Alejach Mickiewicza 3, w miłym sąsiedztwie Zakładu Biochemii Zwierząt.

W ramach zajęć dydaktycznych w ZBF prowadzono kurs Biochemii fizycznej przeznaczony dla specjalizacji biologia molekularna oraz dla studentów chemii ze specjalnością chemia biologiczna. Wraz z powstaniem nowego kierunku studiów – biotechnologii – zajęcia w ZBF zostały poszerzone o kurs Inżynierii białek (1997).

Dzięki wieloletnim wytrwałym staraniom profesor Wasylewski wyposażył swój zakład w bogaty zestaw aparatury pomiarowej, umożliwiającej badanie zmian strukturalnych w białkach. W 2001 roku Instytut Biologii Molekularnej przeniósł się ze Śródmieścia do nowopowstałego budynku wchodzącego w skład Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. Zgromadzona uprzednio w dwóch pomieszczeniach aparatura ZBF zyskała nowoczesne, przestronne pracownie.

W roku 2002 IBM UJ otrzymał pełną autonomię i stał się Wydziałem Biotechnologii (obecnie Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii). W ZBF wprowadzono nowe, specjalistyczne kursy (Biochemia Ffzyczna II, Inżynieria białek II, Biochemia fizyczna dla biofizyków). 

Zespół prof. Wasylewskiego w latach 1980–2006 tworzyli:

    * prof. dr hab. Henryk Kołoczek (doktorat 1985, habilitacja 1997)
    * mgr Alicja Waśniowska
    * dr Wiesław Stryjewski (doktorat 1987)
    * Małgorzata Mądry
    * mgr Małgorzata Duda
    * dr Olimpiusz Wenhrynowicz (doktorat 1986)
    * dr Paweł Kaszycki (doktorat 1990)
    * dr Andrzej Guz (doktorat 2002)
    * dr Krystyna Ślizowska
    * mgr Sławomir Kuszaj
    * dr Zofia Blicharska (doktorat 2000)
    * mgr Monika Drwięga
    * dr Barbara Kępys
    * dr Marcin Wasylewski
    * dr Jędrzej Małecki (doktorat 1999)
    * dr Sylwia Kędracka-Krok (doktorat 2004)
    * dr Agnieszka Polit (doktorat 2002)
    * dr Urszula Błaszczyk (doktorat 2003)
    * dr Magdalena Tworzydło (doktorat 2004)
    * dr Andrzej Górecki (doktorat 2006)
    * mgr Piotr Bonarek
    * mgr Jan Mikołajczak
    * mgr Anna Kwasek
    * mgr Ewelina Fic
    * mgr Sylwia Łukasiewicz
    * mgr Joanna Andrecka

Po nagłej śmierci Profesora, w lipcu 2006 roku, kierowania Zakładem Biochemii Fizycznej podjęła się prof. Marta Dziedzicka-Wasylewska, dzięki czemu, pomimo trudnej sytuacji, ZBF mógł kontynuować swoją działalność dydaktyczną i naukową w niezmienionym składzie i miejscu.

Już pod okiem prof. Dziedzickiej-Wasylewskiej doktorat obronili i zostali pracownikami ZBF Piotr Bonarek (2006), Ewelina Fic (2007) i Sylwia Łukasiewicz (2009).

W roku 2008 Zakład Biochemii Fizycznej zorganizował XXXV Szkołę Zimową WBBiB, której celem było upamiętnienie postaci i osiągnięć naukowych profesora Wasylewskiego. Sympozjum nosiło tytuł „Struktura a funkcja białek i kwasów nukleinowych" i wzięło w nim udział grono naukowców, z którymi Profesor współpracował lub dzielił swe zainteresowania badawcze.

Każdego roku w ZBF powstają nowe prace magisterskie oraz publikacje zaś w kursach prowadzonych przez pracowników ZBF uczestniczy około 200 studentów.