Prace doktorskie powstałe w ZBF

dr Urszula Jankowska

​tytuł rozprawy: „Badania proteomiczne w aspekcie działania leków przeciwpsychotycznych w komórkach PC12”
promotor: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
promotor pomocniczy: dr Sylwia Kędracka-Krok
termin obrony: 20 grudnia 2016 r.

dr Małgorzata Figiel

​tytuł rozprawy: „Analiza struktury i stabilności wariantów białka TRAIL o podwyższonej aktywności cytotoksycznej”
promotor: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
promotor pomocniczy: dr Andrzej Górecki
termin obrony: 13 maja 2016 r.

dr Ewa Błasiak

tytuł rozprawy: Fluorescencyjne badania oddziaływań receptorów dopaminowych w układzie modelowym in vitro – rola polimorfizmów pojedycznego nukleotydu w obrębie receptorów D2.
promotor: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
data obrony: 9 października 2015 r.

dr Filip Gołębiowski

tytuł rozprawy: Analiza oddziaływania ludzkiego czynnika transkrypcyjnego Yin Yang 1 z DNA.
promotor: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
data obrony: 30 listopada 2012 r.

dr Anna Kwasek

tytuł rozprawy: Kinetyczne i termodynamiczne badania oddziaływań
hemu z ludzką a1-makroglobuliną.
promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozik
data obrony: 17 czerwca 2011 r.

dr Sylwia Łukasiewicz

tytuł rozprawy: Fluorescencyjne badanie dimeryzacji w obrębie receptorów dopaminowych
i serotoninowych w układzie modelowym in vitro
.
promotor: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
data obrony: 27 marca 2009 r.

dr Ewelina Fic

tytuł rozprawy: Fluorescencyjne badanie zmian konformacyjnych
białka aktywatorowego CRP z bakterii Escherichia coli
.
promotor: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
data obrony: 30 paźdzernika 2007 r.

dr Piotr Bonarek

tytuł rozprawy: Równowagowe badania oddziaływań  białka CRP z polimerazą RNA.
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski
data obrony: 7 listopada 2006 r. 

dr Andrzej Górecki

tytuł rozprawy: Kinetyczne i termodynamiczne badania oddziaływań
cAMP z mutantami białka CRP z Escherichia coli
.
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski
data obrony: 30 czerwca 2006 r. 

dr Sylwia Kędracka-Krok

tytuł rozprawy: Kinetyczne i równowagowe badania oddziaływań
tetracykliny i DNA z represorem tetracykliny
.
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski
data obrony: 7 maja 2004 r. 

dr Magdalena Tworzydło

tytuł rozprawy: Fluorescencyjne badania oddziaływania cAMP i DNA z muteinami
białka aktywatorowego CRP  z Escherichia coli
.
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski
data obrony: 5 marca 2006 r. 

dr Urszula Błaszczyk

tytuł rozprawy: Spektroskopowe i termodynamiczne badania oddziaływań cAMP i DNA
z białkiem wiążącym cAMP  z Escherichia coli
.
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski
data obrony: 21 marca 2003 r.

dr Agnieszka Polit

tytuł rozprawy: Kinetyczne i równowagowe badania oddziaływań cyklicznego AMP i DNA
z białkiem aktywującym proces transkrypcji u Escherichia coli
.
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski
data obrony: 3 grudnia 2002 r.

dr Andrzej Guz

tytuł rozprawy: Badanie procesów relaksacji i dynamiki molekularnej
białek w modelowych układach odwróconych miceli.
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski
data obrony: 26 kwietnia 2002 r.

dr Zofia Blicharska

tytuł rozprawy: Fluorescencyjne badania oddziaływań represora tryptofanu  z DNA.
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski
data obrony: 25 stycznia 2000 r.

dr Jędrzej Małecki

tytuł rozprawy: Equilibrium and Kinetic Studies of cAMP and cGMP Binding
and Structural Stability of Cyclic AMP Receptor Protein from Escherichia coli.
promotor: prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski
data obrony: 16 listopada 1999 r.