Udział w konferencjach

2012

49 września 2012
22nd IUBMB, 37th FEBS Congress
Sewilla, Hiszpania

Autorzy: Gołębiowski F, Górecki A, Bonarek P, Rąpała-Kozik M, Kozik A, Dziedzicka-Wasylewska M.
Tytuł plakatu: Specificity of DNA recognition by the multi-zinc finger transcription factor YY1.

5–6 lipca 2012
54 Konwersatorium Krystalograficzne (54th Polish Crystallographic Meeting)
Wrocław, Polska

Autorzy: Loch J, Tworzydło M, Bonarek P, Górecki A,
Polit A, Dziedzicka-Wasylewska M, Lewiński K
Tytuł plakatu: Asymetryczne dimery w nowych formach krystalicznych rekombinowanej beta-laktoglobuliny.

2011

5–8 października 2011
XIX International Conference on Bioencapsulation
Amboise, Francja

Autorzy: Szczepanowicz K, Łukasiewicz S, Dziedzicka-Wasylewska M, Warszynski P
Tytuł plakatu: Functional nanocapsules for targeted drug delivery.

Autorzy: Łukasiewicz S, Szczepanowicz K, Warszynski P, Dziedzicka-Wasylewska M
Tytuł plakatu: Targeting of encapsulated clozapine towards heteromers of dopamine D2 - serotonin 5HT2A receptors.

12–14 września 2011
18th International Symposiun on Microencapsulation
Antalya, Turcja

Autorzy: K. Szczepanowicz1, S. Łukasiewicz, M. Dziedzicka-Wasylewska, P.Warszynski
Tytuł plakatu: Targeted delivery system for therapy of schizophrenia.

5–9 września 2011
The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology  (the 46th Meeting of the Polish Biochemical Society, the 11th Conference of the Polish Cell Biology Society

Kraków, Polska

Autor: M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł wykładu: Impact of G protein-coupled receptors dimerization on fine modulation of neurotransmission.

Autor: S. Kędracka-Krok
Tytuł wykładu: The changes in amygdala and hippocampus proteome induced by desipramine treatment.

Autorzy: E. Trzyna, S. Kędracka-Krok, U. Jankowska, K. Miękus, M. Majka
Tytuł plakatu: Analysis of the MET dependent proteins expression in cervical carcinoma cell lines.

4–9 września 2011
25th ECIS (European Colloid & Interface Society) meeting
Berlin, Niemcy  

Autorzy: K. Szczepanowicz, S. Łukasiewicz, M. Dziedzicka-Wasylewska, P. Warszynski
Tytuł plakatu: Polyelectrolyte multilayer nanocapsules for targeted drug delivery.

1718 maja 2011
XVII Seminarium Sekcji Mrozoodporność Instytutu Dendrologii PAN
Kórnik, Polska

Autorzy: L. Domżalska, S. Kędracka -Krok, J.J. Rybczyński
Tytuł plakatu: Proteomic changes in Gentiana cruciata (L.) cell suspension during adaptation to osmotic stress in cryopreservation protocol.

15–18  lutego 2011
XXVIII Szkoła Zimowa Instytutu Farmakologii PAN
Kraków, Polska

Autorzy: A Polit, S. Łukasiewicz
Tytuł wykładu: Metody badania dimeryzacji receptorów.

Autor: A Górecki
Tytuł wykładu: Badania strukturalne białek.

Autor: S. Kędracka-Krok
Tytuł wykładu: Analiza proteomu tkanki mózgowej.

2010

6 listopada 2010
Konferencja Koła Naukowego Studentów Biotechnologii UJ "Mygen"
Krynica, Polska

Autor: S. Kędracka-Krok
Tytuł wykładu: Spektrometria mas w proteomice. Proteomika w badaniach na depresją i mechanizmami działania leków przeciwdepresyjnych.

4–6 października 2010
Barcelona BioMed Conferences. Intrinsically disordered proteins in biomedicine
Barcelona, Hiszpania

Autorzy: A. Dziedzic-Letka, G. Rymarczyk, A. Górecki, A. Ożychar
Tytuł plakatu: dHR38 N-terminal domain exhibits properties of premolten globule-like intrinsically disordered protein.

21–24 września 2010
VI International Scientific Conference for Students and PhD Students Youth and Progress of Biology
Lwów, Ukraina

Autorzy: U. Jankowska, S. Kędracka-Krok, E. Fic, J. Solich, M. Dadlez, M. Dziedzicka-Wasylewska
Prezentacja ustna: Quantitative proteomic approach to study time dependent changes in rat amygdala after administration of desipramine.

20–23 września 2010
XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
Wisła, Polska

Autorzy: T. Koper, A. Sobiecka-Szkatuła, A. Giełdoń, A. Polit, K. Guzow, W. Wiczk, A. A. Kubicki, P. Bojarski, B. Lipińska, J. Skórko-Glonek
Tytuł plakatu: The role of the disulphide bond in the stabilizationof the structure of the LA loop, a regulatory element of the HtrA protease from Escherichia coli.

11–16 lipca 2010
Gordon Research Conference. Intrinsically Disordered Proteins. Introducing Unfoldome and Unfoldomics
Davidson, Płn Karolina, USA

Autorzy: A. Dziedzic-Letka, G. Rymarczyk, A. Górecki, A. Ożychar
Tytuł plakatu: dHR38 N-terminal domain exhibits properties of premolten globule-like intrinsically disordered protein.

23–26 czerwca 2010
Young Scientifist Forum 2010 the 35th FEBS Congress
Goteborg, Szwecja

Autorzy: A. Dziedzic-Letka, G. Rymarczyk, A. Górecki, A. Ożychar
Tytuł plakatu: dHR38 N-terminal domain exhibits properties of premolten globule-like intrinsically disordered protein.

24–25 czerwca 2010
52nd Polish Crystallographic Meeting
Wrocław, Polska

Autorzy: : J. Loch, A. Polit, A. Górecki, P. Bonarek, K. Kurpiewska, M. Dziedzicka-Wasylewska, K. Lewiński
Tytuł plakatu: Dwa sposoby wiązania kwasów tłuszczowych o krótkich łańcuchach do wołowej beta-laktoglobuliny.

31 maja – 4 czerwca 2010
Principles of Fluorescence Techniques
Madryt, Hiszpania

Uczestnictwo: S. Łukasiewicz, E. Fic

13–17 lutego 2010
XXXVII Szkoła Zimowa WBBiB UJ
Zakopane, Polska  

Autor: M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł wykładu: ZBF – historia, teraźniejszość, plany.

Autorzy: K. Grymek, S. Łukasiewicz, A. Faron-Górecka, M. Tworzydło, A .Polit, M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł plakatu: The role of silent polymorphisms within the coding region of dopamine D1 receptor on D1-D2 receptor heterodimerization.

2009

6–9 października 2009
3rd Central and Eastern European Proteomics Conference
Budapeszt, Węgry

Autorzy: S. Kędracka-Krok, E. Fic, U. Jankowska, M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł plakatu: Proteomic analysis of proteins changes in the rats hippocampus developing in time after administration of desipramine.

14–17 września 2009
Principles of Fluorescence Techniques
Madryt, Hiszpania

Uczestnictwo: E. Błasiak

28 sierpnia – 2 września 2009
XIII European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules
Palermo,Włochy

Autorzy: A. Górecki, P. Bonarek, F. Gołębiowski, M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł plakatu: YY1 is an intrinsically unstructured protein.

Autorzy: P. Bonarek, A. Górecki, E. Kowalczyk, M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł plakatu: TFE induced denaturation of YY1 protein.

4–9 lipca 2009
34th FEBS Congress
Praga, Czechy

Autorzy: F. Gołębiowski, E. Kowalczyk, M. Olech, P. Bonarek, A. Górecki
Tytuł plakatu: Spectroscopic studies of the human transcription factor YY1 and its interactions with DNA.

2008

1–4 października 2008
3rd ESF Functional Genomic Conference
Innsbruck, Austria

Autorzy: S. Kędracka-Krok, E. Fic, M. Kuśmider, P. Gruca, M. Papp, M. Dziedzicka-Wasylewska   
Tytuł plakatu: Proteomic analysis of proteins changes developing after administration of imipramine
in the rats hippocampus subjected to chronic mild stress
.

7–11 września 2008
The Congress of Biochemistry and Cell Biology (the 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and the 10th Conference of the Polish Cell Biology Society)
Olsztyn, Polska

Autorzy: S. Kędracka-Krok, E. Fic, M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł plakatu: Proteomic studies of alterations in the hippocampus
of rats subjected to chronic mild stress upon administration of imipramine
.

2007

27–30 września 2007
Integrative approaches to brain complexity, Joint Cold Spring Harbor Laboratory/Wellcome Trust Conferece
Hinxton, Wielka Brytania

Autorzy: S. Kędracka-Krok, E. Fic, M. Kuśmider, P. Gruca, E. Litwa, J. Solich, P. Pałach,
M. Papp, M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł plakatu: Analysis of genomic and proteomic alterations
upon administration of imipramine in the hippocampus of rats subjected to chronic mild stress
.

30 maja – 2 czerwca 2007
6 th Parnas Conference. Molecular Mechanisms of Cellular Signaling
Kraków, Polska

Autorzy: S. Łukasiewicz, A. Polit, A. Faron-Górecka, S. Kędracka-Krok, M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł plakatu: The role of the third intracellular loop of dopamine D2 receptor and C-terminus of dopamine D1 receptor in the receptor homo and heterodimerization.

Autorzy: M. Tworzydło, M. Gąska, K. Zielińska, M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł plakatu: Specific ligands influence on dopamine receptors interactions
with G protein alfa subunits in HEK293 cells
.

1–6 września 2007
12th European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules
Babigny, Francja

Autorzy: P. Bonarek, A. Polit, E. Płoskoń, Z. Wasylewski
Tutuł plakatu: The interactions of sigma factor with core of RNA polymerase holoenzyme.

Autorzy: A. Górecki, P. Bonarek, B. Kępys, M. Blamowska, M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł plakatu: Spectroscopic studies of human transcription factor YY1
interaction with promoter sequences of DNA
.

29 marca – 1 kwietnia 2007
5 th CSHL Winter Biotechnology Conference, Systems Biology: Global Regulation of Gene ExpressionMolecular Mechanisms of Cellular Signaling
Cold Spring Harbor, USA

Autorzy: P. Bonarek, S. Kędracka-Krok, B. Kępys, Z. Wasylewski, M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł plakatu: Description of the quasi-quantitative molecular interactions
of gene transcription complexes – in vitro studies
.

Autorzy: E. Fic, A. Górecki, Z. Wasylewski, M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł plakatu: Transcription factors: are they passive or active elements in the gene expression process.

2006

16–20 września 2006
19th ECNP Congress
Paryż, Francja

Autorzy: S. Łukasiewicz, E. Błasiak, A. Faron-Górecka, Z. Wasylewski, M. Dziedzicka-Wasylewska
Tytuł plakatu: Fluorescence in vitro studies of human adenosine A2A and serotonin 5-HT1A receptors homodimerization.

25–27 sierpnia 2006
3rd Summer School Medical Chemistry at the University of Ragensburg
Ragensburg, Niemcy

Autorzy: T. Wójcik, E. Błasiak, Z. Wasylewski, C. E. Müller, K. Kieć-Kononowicz
Tytuł plakatu: Dimeric ligands for dimeric receptors?

2–6 czerwca 2006
XIV Conference, International Society for Biological Calorimetry
Sopot, Polska

Autorzy: S. Kędracka-Krok, Z. Wasylewski
Tytuł plakatu: The influence of the tryptophan point  mutation
on thestability of tetracycline repressor (TetR). Calorimetric studies
.

17–19 maja 2006
Translational Research Conference on Targeting Adenosine A2A Receptors in Parkinson's Disease
and other CNS Disorders

Boston, USA

Autorzy: T. Wójcik, E. Błasiak, A. Drabczyńska, Z. Wasylewski, K. Kieć-Kononowicz
Tytuł plakatu: Dissociation of adenosine A2A receptors homodimers
after antagonist binding
.

10–14 marca 2006
ECNP Workshop on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe

Nicea, Francja

Autorzy: A. Faron-Górecka, J. Andrecka, M. Dziedzicka-Wasylewska, Z. Wasylewski
Tytuł plakatu: Fluorescence in vitro studies of human
dopamine D1 and D2 receptor proteins interaction
.

25 lutego – 2 marca 2006
Różne Oblicza Biotechnologii, XXXIII Szkoła Zimowa Wydziału Biotechnologii UJ
Krynica, Polska

Autorzy: E. Błasiak, T. Wójcik, A. Drabczyńska, K. Kieć-Kononowicz, Z. Wasylewski
Tytuł plakatu: Antagonist-dependent dissociation of adenozine A2A receptors complexes
demonstrated in transfected HEK293 cells using fluorescence resonance energy transfer
.

Autorzy: S. Łukasiewicz, E. Błasiak, A. Faron-Górecka, M. Dziedzicka-Wasylewska Z. Wasylewsk
Tytuł plakatu: Homodimerization of adenozine A2A and serotonine 5HT1A receptors expressed in HEK293 cells – fluorescent study.

Autorzy: A. Dziecichowicz, A. Mazur, M. Tworzydło, Z. Wasylewski
Tytuł plakatu: Enhaced CFP Color Variants used to examine ligand influence
on dopamine receptors interactions with G protein alpha subunits in HEK293 cells
.

Autorzy: B. Kępys, M. Blamowska, A. Cieślińska, M. Gąska, F. Gołębiowski, J. Oczoś, Z. Wasylewski
Tytuł plakatu: Expression of YY1 and TFIIB proteins in E. coli cells.

Autorzy: S. Kędracka-Krok, P. Łabuz, J. Wojdyła, Z. Wasylewski
Tytuł plakatu: Fusion proteins as a tool in studies of receptor
– G proteins interaction in model system in vitro
.