Sprzęt

Zakład Biochemii Fizycznej posiada bogate wyposażenie umożliwiające m.in.

 • prowadzenie hodowli bakteryjnych i komórkowych,
 • produkcję i oczyszczanie białek rekombinowanych,
 • prowadzenia badań strukturalnych z wykorzystaniem pomiarów dichroizmu kołowego oraz stacjonarnych i rozdzielczych w czasie metod fluorescencyjnych,
 • badanie kinetyki oraz termodynamiki oddziaływań białko-ligand,
 • prowadzenie badań proteomicznych.

Spektroskopia absorpcyjna

 • spektrofotometr Varian, model Cary 300
 • spektrofotometr Bio-Rad, model Smart Spec 3000

Spektroskopia fluorescencji

 • spektrofluorymetr Jobin Yvon, model Fluorolog FL3-12
 • spektrofluorymetr Hitachi, model F-4500
 • układ do pomiarów anizotropii i czasów życia fluorescencji Horiba Yvon, system 5000U

Spektroskopia dichroizmu kołowego

 • spektropolarymetr Jasco, model J-170

Szybka kinetyka

 • spektrofluorymetr do pomiarów kinetyki zatrzymanego przepływu Applied Photophysisc, model SX-17 MW
 • spektrofluorymetr do pomiarów kinetyki skoku temperatury Hi-Tech Scientific, model PTJ-64

Chromatografia cieczowa

 • układ do FPLC Amersham Pharmacia Biotech, model Äkta Explorer
 • układ do HPLC Shimadzu, model LC AT

Elektroforeza DNA

 • aparat do elektroforezy DNA Biometra, model Agagel Mini
 • kamera CCD do wizualizacji żeli Vilber Lourmat, model Bio-CaptMW

Elektroforeza białek

 • aparat do dwuwymiarowej elektroforezy GE Healthcare, model Ettan DALTsix
 • aparat do elektroforezy Bio-Rad, model Miniprotean II Cell

Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)

 • kalorymetr Calorimetry Sciences Corporation, model CSC 6100

Izotermiczne miareczkowanie kalorymetryczne (ITC)

 • mikrokalorymetr MicroCal, model VP-ITC

Mikoskopia

 • odwrócony mikroskop fluorescencyjny Nikon, model Eclipse 2000 TE
 • odwrócony mikroskop świetlny Olympus CKX31

Wirówki i ultrawirówki

 • Sigma, modele 3K30, 6K15, 1-15
 • Eppendorf, model 5424
 • Thermo Scientific, model Sorvall WX Ultra 80

Sonifikacja

 • sonikator Techpan, model UD-11

Hodowle bakteryjne i komórkowe

 • inkubator Sanyo, model IncuSafe MCO-15AC
 • inkubator z wytrzasaniem i chłodzeniem New Brunswick Scientific, model Innova 43
 • komora laminarna ESCO, model AC2-4E1
 • łaźnia wodna z wytrząsaniem Julabo, model SW 20