Sprzęt zakupiony z funduszu Ars Docendi

W roku akademickim 2007/2008 dzięki dofinansowaniu z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi do Zakładu Biochemii Fizycznej został zakupiony następujący sprzęt:

  • sonikator Hielscher Ultrasonic, model UP50H
  • homogenizator Carl Roth GmbH + Co. KG, model Miccra D-1
  • vortex Carl Roth GmbH + Co. KG, model Reax Top
  • wytrząsarka laboratoryjna JWElectronic, model WL-2000
  • suchy blok grzejny JWElectronic
  • zestaw 13 pipet firmy Eppendorf
  • komputer