Zespół ZBF

W Zakładzie Biochemii Fizycznej na etatach dydaktyczno-naukowych oraz technicznych zatrudnionych jest dziewięć osób. Ponadto w skład zespołu wchodzą doktoranci oraz studenci studiów licencjackich i magisterskich z kierunków Biotechnologia, Biochemia i Biofizyka.