Sprzęt zakupiony z funduszu Ars Docendi

Dzięki dofinansowaniu z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki Ars Docendi w roku akademickim 2008/2009 możliwa była

  • modernizacja spektropolarymetru do pomiarów dichroizmu kołowego, model J-710 firmy Jasco (wymiana oprogramowania, nowy komputer do obsługi aparatu, wymiana lampy i luster)

oraz zakup sprzętu laboratoryjnego w postaci:

  • 6 kompletów pipet automatycznych firmy Eppendorf
  • 3 strzykaweki firmy Hamilton
  • kuwety do pomiarów CD
  • termomiksera, model TS 100 C
  • termostatu, model PolyScience 9106